Kolumbaria dobrym wyborem?

Moment, w którym odchodzi najbliższa osoba zazwyczaj wiąże się jednocześnie z podejmowaniem trudnych decyzji. Pogrzeb kojarzy się z wykopanym otworem w ziemi i składaną do niego trumną. Co raz częściej jednak ludzie wybierają inne formy pochówku. Jedną z nich jest kremacja zwłok i umieszczenie ich w urnie. Niestety tu dowolność się kończy.

Polskie prawo w Art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959r. stanowi, że: „szczątki ludzkie muszą być pochowane w godnym, przeznaczonym do tego miejscu, czyli na cmentarzu ‒ może to być cmentarz parafialny lub komunalny” oraz „ciało zmarłego może być pochowane w grobach ziemnych, murowanych, w katakumbach, w kolumbariach – grób musi jednak znajdować się na cmentarzu”. Taka urna musi znaleźć się w przeznaczonym do tego miejscu, nawet jeśli życzeniem zmarłego było coś innego. Nie można jej zabrać np. do domu.

Kolumbaria – wykonanie i efekt.

Odpowiedzią na to są coraz częściej stawiane na cmentarzach kolumbaria (zobacz). Mury z wydrążonymi otworami na urny wyrastają już w większych i mniejszych miastach w Polsce. Oczywiście zasadne jest twierdzenie, że takie budowle niezbędne są przyszłościowo, chociażby ze względu na brak miejsc na cmentarzach. Prawo reguluje, że aby powstało kolumbarium budowa musi być zatwierdzona przez odpowiedni organ decyzyjny gminy.

Pochówek w kolumbarium jest wielokrotnie tańszy niż tradycyjny, w związku z tym daje wyraźne korzyści finansowe. W kolumbarium wykonanie demontażu nagrobka i umieszczenie kolejnej urny jest bezproblemowe. Nie są to również skostniałe i mało ozdobne konstrukcje.

Kolumbarium – estetyczny wygląd i praktyczność

Projektowanie kolumbarium, budowa w odpowiedniej lokalizacji, zdobienia kamiennych tablic, tworzenie dodatkowych akcesoriów nagrobnych sprawia, że powstaje coraz więcej miejsc zachowujących klimat i tworzących warunki adekwatne do uczuć w tym miejscu. W kolumbarium budowa kamiennej wąskiej półeczki obok niszy na urnę, czy małe nisze obok na kwiaty są coraz częstszymi dodatkami w projektach.

Murowane ściany pamięci na cmentarzach, przeobrażają się powoli w dopasowane i pełne dekoracji ofiarnych miejsca. Nowe kolumbaria mają wyraźne i pięknie wyeksponowane tablice pamiątkowe z imieniem i nazwiskiem. Inwestorzy i projektanci zachęcają do tego rodzaju pochówku, gdyż jest dobrym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach.