Co to są potrzeby NVC?

Psychologia to szeroko pojęta nauka nie tylko o samej jednostce, ale też o sobie w jaki wchodzi w relacje i zachowaniu, jakie w nich przejawia. Behawioryzm stanowi część psychologii. Natomiast codzienne relacje grupy osób mogą stanowić również o charakterze poszczególnych jednostek. Określenie NVC, które wywodzi się z języka angielskiego, oznacza Nonviolent Communication, czyli Porozumienie bez Przemocy.

Potrzeby NCV a budowanie relacji

Trwałe, wartościowe relacje z innymi osobami powstają na bazie obopólnego zrozumienia, a także akceptacji. Potrzeby NCV  oznaczają nie tylko rozumienie potrzeb drugiej osoby, ale również branie ich pod uwagę, czy także zaspokajanie. Dotyczy to między innymi potrzeb emocjonalnych, które przejawiają zarówno dorośli jak również dzieci. W dużej mierze Porozumienie bez Przemocy dedykowane jest rodzicom.

W rozwoju dziecka bardzo ważne jest, aby  czuło się wartościowe, docenione, ale także, by jego potrzeby były zaspokojone. Niejednokrotnie jednak, by zrozumieć potrzeby drugiego człowieka, należy pojąć również własne. Dotyczy to także samej inteligencji emocjonalnej, umiejętności rozpoznawania emocji, ale i ich nazywania. Dlatego bardzo istotnym elementem jest pogłębianie samoświadomości, jak również bliski kontakt z własnym ja, ze światem przeżyć i uczuć. Świadomość tego, co doświadcza się w sferze emocjonalnej pozwala nie tylko na głębsze rozumienie innych osób. To również narzędzie do tego, by lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, czy po prostu trudnych. Poprzez świadomość własnych potrzeb i emocji można budować głębsze relacje, które oparte są na wzajemnej akceptacji, szacunku oraz zrozumieniu.
Jednocześnie, poprzez umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb oraz ich nazywania, łatwiej jest odróżniać faktyczne potrzeby od zachcianek. Oznacza to możliwość zapanowania nad tak zwanymi impulsami chwili. Jednocześnie, w przypadku rodziców, to również pomocne w procesie wychowania dzieci. Na każdym etapie ich rozwoju, od dziecka, nawet po wiek dorosły. Porozumienie bez Przemocy to idea, której celem jest umiejętność radzenia sobie z emocjami, czerpania z nich siły i mądrości.