Adwokat alimenty Wrocław – kiedy skorzystać?

Rozstanie z partnerem z którym ma się dziecko nie zwalnia od ponoszenia kosztów z nim związanych. Obydwoje rodzice są zobowiązani do tego, aby łożyć na dziecko/dzieci. Niezależnie od tego, czy mieszkają ze sobą i wspólnie wychowują swoje pociechy, czy też nie. Jak pokazuje praktyka – nie zawsze druga strona (która nie ma pod swoją opieką dziecka), jest skłonna do tego, aby dobrowolnie takie pieniądze płacić lub też stara się zaniżyć taką kwotę.

Walka o alimenty

Adwokat alimenty Wrocław pomoże walczyć o pieniądze, jakie należą się dzieciom nie tylko do ukończenia 18 roku życia, ale do momentu aż to się uczy lub do skończenia 25 roku życia. Tak stanowi polskie prawo, dlatego trzeba walczyć o należne pieniądze – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pracującą osobą, czy też nie.

W tym drugim przypadku, po zasądzeniu wyroku o alimenty można złożyć wniosek do Funduszu Alimentacyjnego, ale nie o tym będzie dzisiaj mowa. Prawnik alimenty Wrocław po zapoznaniu się ze sprawą pomoże napisać odpowiedni wniosek, biorąc także pod uwagę dochody tej drugiej strony, przedstawiane przez pierwszego rodzica. Uwaga! Sąd może uwzględnić roszczenia, ale może również obniżyć kwotę lub też ją podwyższyć. Podczas rozprawy sądowej może zdarzyć się tak naprawdę wszystko.

Obniżenie alimentów

Z drugiej strony, adwokat alimenty Wrocław występuje nie tylko w imieniu dziecka, ale również może występować w imieniu osoby, która do tej pory takie alimenty płaciła. Druga strona może bowiem chcieć obniżenia alimentów. Przy czym musi ona być świadoma tego, że nie może być to jej fanaberia (nie bo nie).

Sprawa o obniżenie alimentów musi zostać poparta konkretnymi dowodami, jak chociażby utracenie źródła zarobków, choroba uniemożliwiająca wykonywanie pracy, czy też założenie rodziny i posiadanie innych dzieci. Prawnik alimenty Wrocław jak najbardziej może wspierać taką osobę również podczas rozprawy o alimenty. W imieniu osoby pozwanej może napisać pismo do sądu, zawierające odpowiedź na wezwanie, jak również będzie reprezentował swojego klienta/klientkę na sali sądowej podczas wyznaczonej rozprawy.

Przeczytaj więcej na stronie: https://kancelariagmerek.pl/adwokat-prawnik-alimenty-wroclaw/